GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA NORDSTRAND BYDELSUTVALG 11.02.2016