Mars

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 1.2.16