RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BEVILGEDE MIDLER TIL UNGDOMSMSRÅDET I BUDSJETT 2016