GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN FOR BARN, UNGE OG KULTUR 19.04.2016