GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FJERNMØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.06.2016