GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND BARN; UNGE OG KULTURKOMITE 08.12.2015