Desember

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 24.10.16