Desember

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND BYDELSUYTVALG 03.11.2016