UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - W.B.SAMSON AVD. SÆTER TORG