TILSYNSRAPPORT FRA MELDT TILSYN VED NORDSETERHJEMMET 26.04.16