TILSYNSRAPPORT ANMELDT TILSYN- NORDSETERHJEMMET, 02.06.2016