HØRING - UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN