GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND ARBEIDSUTVALG 09-08-2016