ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 FRA SIMENSBRÅTEN - EKEBERG SENIORSENTER