SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING- EKEBERGVEIEN 228 B- EGON RESTAURANT NORDSTRAND