SØKNAD OM BEVILLING- LJABRUBAKKEN OMSORG +. LJABRUBAKKEN 7