LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL - FELTSPATVEIEN 21 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE