GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 7.3.16