GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 07.03.2016