GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 7.3.16