GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLING, MILJØ OG SAMFERDSELSKOMITE 8.3.16