GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BARN, UNGDOM OG KULTUR KOMITEEN 8.3.16