Komite for helse og sosial

Saker og møter i komiteen for helse og sosial

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

britt røil

Røil, Britt (Høyre)

Leder av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Beckstrøm, Audun (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Komite for helse og sosial
Telefon

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Myran, Arne (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, Marmorveien avlastning og hjemmetjenester
Telefon
bilde av miert Lindboe

Lindboe, Miert Skjoldborg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Grønningsæter, Per Øyvind Bø (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Teigland, Emma Romskoug (Venstre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Berg, Morten Angell (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for helse og sosial
Telefon
Hollie, Erik

Hollie, Erik (Rødt)

Medlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Sannum, Hege Astrup (Høyre)

Nestleder av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Garstad, Randi Gerd (Høyre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Norenberg, John-Tore (Høyre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial

Rossavik, Asle Røhne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Telefon

Hansson, Ada Mathilde Brakstad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial

Ramstad, Mona Lunde (Venstre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Wigers, Ane M. (Venstre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, Marmorveien avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Veum-Wahlberg, Jørgen (Venstre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Rolland, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Kråkenes, Asgeir Rolf Gundersen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Kleven, Tone Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Dahl, Kristian Nordby (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial

Urnes, Tedd (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Leder av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Telefon

Jacobsen, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
erik moxnes

Moxnes, Erik (Rødt)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Johannessen, Elin (Rødt)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon
Leder
Britt Røil (H)
Telefon
E-post
Møtesekretær
Camilla Bøe
Telefon
Vara møtesekretær
Marianne Habberstad
Telefon