Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Saker og møter i komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Stein Nordbø (H)

Nordbø, Stein Halvor (Høyre)

Leder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
dag sjøberg

Sjøberg, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Marrot, Sebastian (1.vara)

Marrot, Sebastian (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Lindholm, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon
Ida Eline

Fuglevik Dahler, Ida Eline (Venstre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Høyrem, Gisle (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Cecilie Foss (AP)

Foss, Cecilie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Horsberg, Kristian Høy (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon
Portrettbilde av Albert Einarsson

Einarsson, Albert (Rødt)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon

Sonberg, Ståle (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Nilsen, Kate Hege (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Farstad Von Hall, Pia (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Steenstrup, Alexander (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon
Selsø, Katrine

Selsø Hellem, Katrine (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Brodwall, Johannes (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Hasle, Gunnar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Meltvedt, Kristen (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Jon Nordberg (V)

Nordberg, Jon (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Vold, Catrine

Vold, Catrine (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Fadum, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Gåsemyr Staalesen, Sebastian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Aunan, Tone Lise (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Gammelsæter, Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon

Kongerud, Helene Aronsen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon

Haug, Birgitte (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon

Duus, Svein Erik (Rødt)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon
Leder
Stein Halvor Nordbø
Telefon
Møtesekretær
Andrea Dannemark
Telefon
Vara møtesekretær
Eva Kristin Krogh
Telefon