Helse- og sosialkomiteen

Møte i Nordstrand helse- og sosialkomite

Innkalling

2016-03-08 INNKALLING OG SAKSKART TIL KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (PDF 233KB)

Protokoll

2016-03-08 Protokoll fra møte i Nordstrand komite for helse og sosial (PDF 90KB)

Saker til behandling

SakTittel
Sak 15/16
SAk 16/16
SAK 17/16
SAK 18/18
SAK 19/19
SAK 20/16
SAK 21/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. mars 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted