Til innhold
Helse- og sosialkomiteen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, tredje etasje

Sted

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I NORDSTRAND HELSE- OG SOSIALKOMITE 02.05.2017(2) (PDF 138KB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 02-05-2017 (PDF 73KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 20/17
SAK 21/17
SAK 22/17
SAK 23/17
SAK 24/17
SAK 25/17
SAK 26/17
SAK 27/17