Eldrerådet

Innkalling

2016-03-07 INNKALLING OG SAKSKART TIL NOTRDSTRAND ELDRERÅD(1) (PDF 256KB)

Protokoll

2016-03-07 PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND ELDRERÅD (PDF 92KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 13/16
SAK 14/16
SAK 15/16
SAK 16/16
Sak 17/16
SAK 18/16
SAK 19/16
SAK 20/16
SAK 21/16

Tid og sted

Dato

Mandag 7. mars 2016

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Hjemmetjenesten, Cecilie Thoresens vei 11b

Sted