Møte i Nordstrand eldreråd

Innkalling

2016-05-09 Sakskart (PDF 150KB)

Protokoll

2016-09-05 Protokoll fra møte i Eldrerådet (PDF 91KB)

Saker til behandling

SakTittel
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
45/16
46/16
47/16
48/16
49/16
50/16
51/16

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Hjemmetjenesten, Cecilie Thoresens vei 11 B

Sted