Til innhold
Eldrerådet

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, tredje etasje

Sted

Innkalling

SAKSKART ELDRERÅDET 2.5 revidert (PDF 137KB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET 02-05-2017(1) (PDF 373KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
28/17
29/17
30/17