Bydelsutvalget

Innkalling

2015-12-17 Sakskart til bydelsutvalgets møte (PDF 529KB)

Protokoll

2015-12-17 Protokoll fra Nordstrand bydelsutvalg(2) (PDF 295KB)

Saker til behandling

SakTittel
Sak 117/15
Sak 118/15
Sak 119/15
Sak 120/15
Budsjettjustering desember 2015 for Bydel Nordstrand
Sak121/15
Sak 122/15
Sak 123/15
Sak 124/15
Sak 125/15
Sak 126/15
Sak 127/15
Sak 128/15
Sak 129/15
Arbeidsgruppe for Nordstrandsdagene 2016
Sak 130/15
Sak 131/15
Sak 132/15
Sak 133/15
Sak 134/15
Referatsaker
Forslagsskjema for komiteer og utvalg (For Ipad åpnes skjemaet i Adobe Acrobat eller tilsvarende applikasjoner)
Forslagsskjema - sendes til: gunntove.bjorkli@bns.oslo.kommune.no

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. desember 2015

Tid

klokken 19:00