Møte i Nordstrand bydelsutvalg

Innkalling

2016-03-17 MØTEINNKALLING OG SAKSKART -2(1) (PDF 392KB)

Protokoll

2016-03-17 PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND BYDELSUTVALG (PDF 142KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 33/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA NORDSTRAND BYDELSUTVALG 11.02.2016
SAK 34/16
SAK 35/16
SAK 36/16
SAK 37/16
SAK 38/16
SAK 39/16
SAK 40/16
SAK 41/16
SAK 42/16
SAK 43/16
SAK 44/16
SAK 45/16
SAK 46/16
SAK 47/16
Forslagsskjema for komiteer og utvalg (For IPAD åpnes skjemaet i Adobe Acrobat eller tilsvarende applikasjoner)
Forslagsskjema - sendes til: gunntove.bjorkli@bns.oslo.kommune.no

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. mars 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243

Sted