Møte i Nordstrand bydelsutvalg

Innkalling

2016-09-15 SAKSKART (PDF 553KB)

Protokoll

2016-09-15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA NORDSTRAND BYDELSUTVALG (PDF 258KB)

Saker til behandling

SakTittel
92/16
93/16
94/16
95/16
96/16
97/16
98/16
99/16
100/16
101/16
102/16
103/16
104/16
105/16
106/16
107/16
108/16
109/16
110/16
ARBEIDSGRUPPE FOR NORDSTRANDSDAGENE 2017
111/16
112/16
113/16
114/16
115/16
116/16
117/16
118/16
119/16
120/16
121/16
122/16
123/16
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. september 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243

Sted