Bydelsutvalget

Innkalling

2016-12-15 INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I NORDSTRAND BYDELSUTVALG-3 (PDF 391KB)

Protokoll

2016-12-15 Protokoll fra møte i Nordstrand bydelsutvalg revidert1 (PDF 356KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 151/16
SAK 152/16
SAK 153/16
SAK 154/16
SAK 155/16
SAK 156/16
SAK 157/16
SAK 158/16
SAK 159/16
SAK 160/16
SAK 161/16
SAK 162/16
EN VURDERING AV ANSVARSFORHOLDET MELLOM SPESIALISTHELSETJENESTEN, SKOLEHELSETJENESTEN, KOMMUNEN SENTRALT OG BYDELEN, FOR Å DEKKE HELSEBEHOVET INNEN PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGDOM.
SAK 163/16
SAK 164/16
REFERATER

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. desember 2016

Tid

klokken 19:00