Til innhold
Bydelsutvalget

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. mai 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL NORDSTRAND BYDELSUTVALG 11.05.2017 (PDF 577KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Nordstrand bydelsutvalg 11.05.2017(1) (PDF 196KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 38/17
SAK 39/16
SAK 40/17
SAK 41/17
SAK 42/17
SAK 43/17
SAK 44/17
SAK 45/17
SAK 46/17
SAK 47/17
SAK 48/17
SAK 49/17
SAK 50/17
SAK 51/17
SAK 52/17
SAK 53/17
SAK 54/17
SAK 55/17
SAK 56/17
REFERATSAKER