Møte i Nordstrand bydelsutvalg

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I NORDSTRAND BYDELSUTVALG 28.09.2017 (PDF 1,3MB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Nordstrand bydelsutvalg (PDF 188KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 81/17
SAK 82/17
SAK 83/17
SAK 84/17
SAK 85/17
SAK 86/17
BYDEL NORDSTRAND SINE KLAGESAKER I PERIODEN 2014-2016
SAK 87/17
SAK 88/17
SAK 89/17
SAK 90/17
SAK 91/17
SAK 92/17
SAK 93/17
SAK 94/17
SAK 95/17
STRATEGISK BOLIGPLAN FOR ELDRE MED HJELPEBEHOV - UTBYGGING AV HELDØGNS OMSORGSTILBUD FOR ELDRE I OSLO - RULLERING 2018 -2028
SAK 96/17
SAK 97/17
SAK 98/17
SAK 99/17
SAK 100/17
SAK 101/17
SAK 102/17
SAK 103/17
SAK 104/17
SAK 105/17
SAK 106/17
SAK 107/17
SAK 108/17
SAK 109/17
ORIENTERING OM BYDELENS SAMARBEID MED PRIVATE AKTØRER, OG ERFARINGER SÅ LANGT VEDRØRENDE OMSORG+
SAK 110/17
ORIENTERING VEDRØRENDE TIDLIGERE BU-SAK 4516, FRIVILLIGHET
SAK 111/17
SAK 112/17
SAK 113/17
SAK 114/17
SAK 115/17
116/17
Referatsaker
REFERATSAKER

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. september 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted