Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Om møtet

Les saksdokumenter her: http://bit.ly/nordstrandpolitikk

Tid og sted

Dato

Tirsdag 4. desember 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Cecilie Thoresens vei 11 B

Sted