Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I NORDSTRAND KOMITE FOR BARN, UNGE OG KULTUR 13.06.2017-1 (PDF 392KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 24/17
SAK 25/17
SAK 26/17
SAK 27/17
SAK 28/17
SAK 29/17
SAK 30/17
SAK 31/17
SAK 32/17
SAK 33/17
SAK 34/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. juni 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

NB! Klubbhuset på Skredderjordet

Sted