Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Tid og sted

Dato

Tirsdag 27. august 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Cecilie Thoresens vei 11 B

Sted