Møte i Nordstrand barne-, ungdoms- og kulturkomite

Om møtet

Ikke ordinært møte - ingen saker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. april 2015

Tid

klokken 19:00