Til innhold
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Møte i Nordstrand barne-, ungdoms- og kulturkomite

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.