Møte i Nordstrand barn, unge og kulturkomite

Innkalling

2016-03-08 SAKSKART OG INNKALLING TIL MØTE I NORDSTRAND KOMITE FOR BARN, UNGDOM OG KULTUR(1) (PDF 311KB)

Protokoll

2016-03-08 Protokoll fra møte i Nordstrand komite for barn, ungdom og kultur (PDF 89KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 5/16
SAK 6/16
SAK 7/16
SAK 8/16
SAK 9/16
SAK 10/16
Saken oppdateres etter det ekstraordinære BUK-møtet pga. saksbehandlingsfeil

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. mars 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted