Møte i Nordstrand barn, unge og kulturkomite

Innkalling

2016-12-06 INNKALLING OG SAKSKART FOR KOMITE BARN,UNGE OG KULTUR(2) (PDF 238KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i komite for barn, unge og kultur 06.12.2016 (PDF 137KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 35/16
SAK 36/16
SAK 37/16
SAK 38/16
SAK 39/16
SAK 40/16
EN VURDERING AV ANSVARSFORHOLDET MELLOM SPESIALISTHELSETJENESTEN, SKOLEHELSETJENESTEN, KOMMUNEN SENTRALT OG BYDELEN, FOR Å DEKKE HELSEBEHOVET INNEN PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGDOM.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. desember 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted