Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART FOR NORDSTRAND ARBEIDSUTVALG 30.08.2016(3) (PDF 335KB)

Protokoll

2016-08-30 Protokoll fra møte i Nordstrand arbeidsutvalg 30.8.2016(1) (PDF 137KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 98/16
SAK 99/16
SAK 100/16
SAK 101/16
SAK 102/16
103/16
SAK 104/16
SAK 105/16
SAK 106/16
SAK 107/16
SAK 108/16
ØNSKE OM ENDRING AV MØTETIDSPUNKT AU
SAK 109/16
SAK 110/16
SAK 111/16
SAK 112/16
SAK 113/16
114/16
SAK 115/16
SAK 116/16
SAK 117/16
SAK 118/16
SAK 119/16
SAK 120/16
SAK 121/16
BYDELENS SVAR- FORSLAG TIL REGULERING KÅRES VEI OG RASCHS VEI

Tid og sted

Dato

Tirsdag 30. august 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243

Sted