Til innhold
Arbeidsutvalget

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. april 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset - Ekebergveien 243

Sted

Innkalling

Sakskart AU 25.04 revidert(1) (PDF 196KB)

Protokoll

2017-04-25 Protokoll fra møte i Nordstrand arbeidsutvalg (PDF 89KB)

Saker til behandling

SakTittel
36/17
37/17 - Ikke ferdig
38/17 - Ikke ferdig
39/17 - Ikke ferdig
40/17 - Ikke ferdig
41/17
42/17 - Ikke ferdig
43/17
44/17
45/17 - Ikke ferdig
46/17 - Ikke ferdig
47/17
48/17
49/17
50/17
51/16 - Ikke ferdig
52/17