Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Innkalling

2017-02-14 INKALLING OG SAKSKART TIL NORDSTRAND ARBEIDSUTVALG(4) (PDF 386KB)

Protokoll

2017-02-14 Protokoll fra møte i Nordstrand arbeidsutvalg(1) (PDF 127KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 1/17
SAK 2/17
SAK 3/17
SAK 4/17
SAK 5/17
Referat fra startmøte 2017 med byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
SAK 6/17
SAK 7/17
SAK 8/17
SAK 9/17
SAK 10/17
SAK 11/17
OFFENTLIG ETTERSYN - STREKNINGEN KONOWS GATE TIL SJØMANNSSKOLEN
SAK 12/17
SAK 13/17
SAK 14/17
SAK 15/17
SAK 16/17
SAK 17/17
Nytt bydelshus - utvidet prosjektmandat
SAK 18/18
SAK 19/19
SAK 20/17
SAK 21/17
SAK 22/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243

Sted