Ekstraordinært møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Innkalling

SAKSKART EKSTRAORDINÆRT MØTE I NORDSTRAND ARBEIDSUTVALG 29.8.2017 revidert (PDF 186KB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND ARBEIDSUTVALG 29.8.2017 (PDF 90KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 79/17
SAK 80/17
SAK 81/17
82/17
83/17
SAK 84/17
STRATEGISK BOLIGPLAN FOR ELDRE MED HJELPEBEHOV - UTBYGGING AV HELDØGNS OMSORGSTILBUD FOR ELDRE I OSLO - RULLERING 2018 -2028
SAK 85/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. august 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Cecilie Thoresens vei 11 B, spisesalen

Sted