Politikk og politiske møter

Tilsynsrapporter Bydel Nordre Aker

I denne oversikten finner du tilsynsrapporter for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter i Bydel Nordre Aker fra og med 2015. Leter du etter tilsynsrapporter fra før dette, ta kontakt på postmottak@bna.oslo.kommune.no. Politisk behandling av tilsynsrapporter finnes under politiske saker eller i e-innsyn