Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole 

Medlemmer

Christiansen, Ivar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Jacobsen, Geir Ugland (Uavhengig)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Aase Marie Olafsen

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Telefon: 93 00 31 64

Aanesen, Hans A. Kielland (Uavhengig)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Telefon: 40 29 11 80

Johanne Thunes

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Telefon: 91 38 04 63