Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole.

Medlemmer

Grande, Steinar (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Lind, Jo Thori (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Vik, Kristin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole