Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole. 

Medlemmer

Møller, Tom-Espen (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Wiig, Henrik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Kjekshus, Lars Erik (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Lindstrøm, Malin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Kjærnli, Geir (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Emil K. Mogstad

Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Telefon: 47 61 12 24